Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Utrzymanie czystości

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie koordynuje prace związane z utrzymaniem czystości i utrzymaniem zimowym na drogach, chodnikach, drogach rowerowych, przystankach komunikacyjnych, terenach zielonych i innych terenach publicznych zarządzanych przez ZDiT.
Poszczególne zakresy zadań realizują na nasze zlecenie firmy wyłonione w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie harmonogramów lub ustalonych częstotliwości w roku.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Przypominamy, że zgodnie z “Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w myśl art. 5.1.:

  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
  • Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, wówczas odśnieżanie należy do obowiązków gminy.
  • W zależności od sposobu zarządzania nieruchomością, poszkodowany za wypadek na oblodzonej nawierzchni może żądać (powołując się no. na art. 415 kodeksu cywilnego) odszkodowania od właściciela nieruchomości.

W OKRESIE ZIMOWYM (od 01.11.2023 roku do 30.04.2024 roku)

Usuwanie skutków zimy (usuwanie śliskości i odśnieżanie) na drogach publicznych, ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych, parkingach, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach publicznych będących w zarzadzaniu ZDiT

Prace związane z usuwaniem skutków zimy prowadzone są według zatwierdzonej kolejności zimowego utrzymania i ich standardów.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania czystości i utrzymania zimowego należy kierować do:

  • pogotowia PGK Sp. z o.o. w Koszalinie pod numerem 502 526 707 – w okresie zimowym od poniedziałku do niedzieli całodobowo.
  • pracowników Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT pod numer: 94 311 80 78, 94 311 80 79 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;

CAŁOROCZNE

Utrzymanie czystości i konserwacja przystanków komunikacyjnych będących w zarządzaniu ZDiT w Koszalinie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, jak i na zlecenie w częstotliwości uzależnionej od potrzeb.

Sprzątanie placów zabaw, siłowni, wybiegów dla psów i innych obiektów rekreacyjnych będących w zarządzaniu ZDiT w Koszalinie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, jak i na zlecenie w częstotliwości uzależnionej od potrzeb.

Sprzątanie terenów zielonych będących w zarządzaniu ZDiT w Koszalinie realizowane jest na podstawie zawartej umowy przez PGK Sp. z o. o. w Koszalinie zgodnie z harmonogramami, jak i na zlecenie w częstotliwości uzależnionej od potrzeb i przyznawanych na ten cel środków finansowych.

Usuwaniem plam po olejach, paliwach, rozbitych części samochodowych i innych odpadów z pojazdów uczestniczących w zdarzeniach drogowych zajmuje się na bieżąco firma Akson – Lab Ireneusz Ślęzak (tel. 602-744-316) na podstawie wezwania od służb będących na miejscu zdarzenia.

Prace związane z usuwaniem skutków zimy prowadzone są według zatwierdzonej kolejności zimowego utrzymania i ich standardów.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania czystości i utrzymania zimowego należy kierować do:
– pracowników Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT pod numer: 94 311 80 78, 94 311 80 79 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
– pogotowia PGK Sp. z o.o. w Koszalinie pod numerem 502 526 707 – w okresie zimowym od poniedziałku do niedzieli całodobowo.

Skip to content