Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Praca w ZDiT

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik nowo tworzonego Działu ds. utrzymania zieleni.

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze pod/inspektor/specjalista w Dziale Inwestycji.

 

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie zaprasza do składania ofert do pracy na zastępstwo na stanowisku pod/inspektor w Administrowania Pasem Drogowym.

  • przewidywane zatrudnienie 9-10 miesięcy (istnieje możliwość stałego zatrudnienia),
  • wymagane wykształcenie wyższe techniczne lub administracja
  • prawo jazdy kat. B.

CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie ZDiT w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24.
Szczegółowe informacje: tel. 94 311-80-69.

Skip to content