Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Audyt oświetlenia drogowego Gminy Miasto Koszalin

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie zlecił w dniu 8.08.2022 r. przeprowadzenie audytu oświetlenia drogowego stanowiącego własność Gminy Miasto Koszalin.

W związku z tym Wykonawca audytu będzie włączał w ciągu dnia wybrane odcinki oświetlenia drogowego w celu wykonania zlecenia.  Planowane zakończenie prac to ok. 17 września 2022 r. 

Powstanie szczegółowa inwentaryzacja punktów oświetleniowych z wykorzystaniem systemu geolokalizacji, dzięki której możliwe będzie stworzenie mapy oświetleniowej Koszalina.
 
Celem audytu jest jednak przede wszystkim przygotowanie materiałów technicznych dotyczących wymiany oświetlenia sodowego na oświetlenie LED,  w celu określenia potencjału oszczędności energii w zakresie oświetlenia gminy.
 
Audytor przygotuje wariantowy model modernizacji na podstawie sporządzonych projektów fotometrycznych, które potwierdzą wymagania normy PN-EN 13201:2016 dotyczącej oświetlenia dróg. Zostanie również dobrany program inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.

Umową objęte jest 5.938 sztuk punktów świetlnych należących do Gminy Miasto Koszalin – ZDiT w Koszalinie.

Audyt zostanie przeprowadzony na punktach oświetleniowych sodowych  w ilości 2.714 szt.

Wykonawcą jest firma MJ ENERGY Bogusław i Jakub Sucheccy Spółka Jawna z Otwocka, która wykona zadanie w ciągu 90 dni roboczych.

Tytuł zadania pn. “Wdrożenie oprogramowania internetowego do zarządzania infrastrukturą oświetleniową wraz z elektroniczną inwentaryzacją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS oraz opracowanie audytu efektywności energetycznej systemu oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Miasto Koszalin – ZDiT w Koszalinie”

Koszt realizacji zadania wynosi 98.400,00 zł brutto.

Foto: dronkoszalin.pl

Skip to content