Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Zamknięcie dla ruchu ulicy Piłsudskiego pomiędzy ul. Pileckiego, a ul. Kościuszki / Waryńskiego w dniach 14-16.07.2022

Wykonawca przebudowy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie – firma STRABAG Sp. z o.o. – poinformowała, że w dniach 14-16.07.2022 r. planuje przystąpić do wykonania bitumicznej warstwy ścieralnej jezdni ul. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Pileckiego, a ul. Kościuszki w Koszalinie.

W związku z powyższym od 14.07.2022r. w ciągu ulicy Piłsudskiego pomiędzy ul. Pileckiego, a ul. Kościuszki / Waryńskiego wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu kołowego w/w odcinka.

Przewidywany okres wyłączenia odcinka z ruchu to 14–16.07.2022r. (czwartek – sobota).

Powyższe uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

W dalszym ciągu wyłączony z ruchu pozostanie odcinek ulicy Piłsudskiego pomiędzy skrzyżowaniem ulic Kościuszki / Waryńskiego, a ulicą Mireckiego.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania ustawionego na czas prowadzonych robót.

Skip to content