Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Zakończył się remont ulicy Akademickiej

W czwartek, 11-go maja 2023 r. pracownicy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie dokonali odbioru technicznego wyremontowanego odcinka ulicy Akademickiej w Koszalinie.  Prace objęły najbardziej zniszczony odcinek od ul. Zenona Klemensiewicza do ul. Stanisława Staszica. Ulica została poddana frezowaniu, wyregulowano studzienki kanalizacyjne, wykonano zabezpieczenie drogi siatką wzmacniająca i ułożono nowe warstwy asfaltu. Wymalowano także nowe oznakowanie poziome. Remont tego odcinka ulicy zdecydowanie poprawi komfort komunikacyjny mieszkańców Koszalina. 

Przypomnijmy, że wieloletnia przebudowa Galerii „Emka” przyczyniła się do wyeksploatowania ulicy. W marcu 2023 roku została podpisana umowa między Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie a Galerią EMKA dotycząca remontu ww. odcinka ulicy Akademickiej. Całość kosztów poniósł właściciel Galerii EMKA.

Skip to content