Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Kary za zajęcie pasa drogowego

Pracownicy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie dokonują codziennych kontroli pasów drogowych, w wyników, których stwierdzają wiele przypadków zajęcia pasa bez wymaganego zezwolenia, np. reklamy, potykacze, roboty budowlane.

Przypominamy i uświadamiamy, że za zajęcie pasa drogowego:

  • bez zezwolenia zarządcy drogi,
  • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi
  • oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

 

Skip to content