Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie – I etap

Zakres robót:

Zakres robót objął przebudowę ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie (I etap) na długości ok. 27,00 m:

  • warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie – 1120,50 m2,
  • warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm –jezdnia – 940,50 m2,
  • budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych – 850,50 m2,
  • warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm – analogia – 140 m2,
  • humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm z kosztami zakupu i transportu humusu – 25 m2,
  • regulacja zaworów wodociągowych – 3 szt.

Projekt w zakresie I etapu obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie polegającą na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem na płyty drogowe pełne. Szerokość przebudowy jest zmienna, dostosowana do granic działek i istniejących utwardzeń terenu. Przebudowa ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie (I etap) ma na celu poprawienie komfortu jazdy oraz poruszania się pieszych.

Termin realizacji:

20.10.2021 r. – 29.11.2021 r.

Wartość robót:

239 025,61 zł brutto

Dane wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

“Urządzenie dróg płytami: przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie – I etap”

Skip to content