Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie – I etap

Zakres robót:

Projekt w zakresie I etapu obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej kruszywem na płyty drogowe pełne. Szerokość przebudowy jest zmienna, dostosowana do granic działek i istniejących utwardzeń terenu. Powierzchnia przebudowywanej drogi: ok. 860,00 m2. Realizacja I etapu zgodnie z dokumentacją projektową w km od 0+000 do 0+027. Przebudowa ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie (I etap) ma na celu poprawienie komfortu jazdy oraz poruszania się pieszych.

Przewiduje się realizację następujących elementów:

  • korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
  • wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych (płyty drogowe pełne).

Termin realizacji:

20.10.2021 r. – 29.11.2021 r.

Wartość robót:

232.345,47 zł brutto

Dane wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

“Urządzenie dróg płytami: przebudowa i remont ul. Gen. J. Hallera w Koszalinie – I etap”

Ulica Hallera przed wykonaniem inwestycji
Skip to content