Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Rewitalizacja skweru PCK – etap VI w ramach zadania Rady Osiedla im. Wspólny Dom

Zakres robót:

Zakres robót obejmuje kontynuację zadania z lat 2019-2021 w zakresie utwardzenia ciągów komunikacyjnych. W ramach robót zrealizowano

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • obrzeża betonowe – ok. 236,80 mb,
  • chodniki z kostki betonowej – ok. 293,56 m2
  • remont schodów.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

112 920,77 zł brutto, w tym:

  • 100 000,00 zł środki Rady Osiedla im. Wspólny Dom
  • 12 920,77 zł budżet Gminy Miasto Koszalin

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze „TOKADA” inż. Tomasz Pawłowski, ul. Młyńska 17/10, 75-052 Koszalin

Nazwa zadania:

„Rewitalizacja skweru PCK – etap VI” w ramach zadania Rady Osiedla im. Wspólny Dom

Skip to content