Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Róż w Koszalinie – etap II

Zakres robót:

Zakres robót objął remont odcinka ul. Róż na odcinku ok. 170,00 m  poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych. Powierzchnia remontowanej drogi to 564,20 m2 (płyty ażurowe) i  110,60 m2 (nawierzchnia z kruszywa).

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość umowna robót:

145 843,76 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

„Urządzenie dróg płytami: remont ul. Róż w Koszalinie – etap II”

Skip to content