Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie – zmiana organizacji ruchu od 1.08.2023

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. Wykonawca remontu ul. Franciszkańskiej – firma P.P.U.H FUKS Krystian Mendziak – wprowadzi czasową organizację ruchu na remontowanym odcinku, tj. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Bursztynową.

W zależności od potrzeb i poszczególnych etapów prac:

 • nastąpi okresowe zwężenie jezdni;
 • wprowadzony zostanie okresowy odcinkowy ruch wahadłowy;
 • na całym remontowanym odcinku prędkość dopuszczalna będzie wynosić 30 km/h.

Przewidywany czas robót na tym odcinku wyniesie ok. 4 miesiące.

Wprowadzenie kolejnych zmian w organizacji ruchu podane zostanie ze stosownym wyprzedzeniem.

Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania ustawionego na czas prowadzonych robót.

Zakres robót:

Zakres remontu obejmuje odcinek o długości 0,495 km. Założono wykonanie następujących prac:

 • remont nawierzchni bitumicznych na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową wraz ze skrzyżowaniami,
 • remont chodników, zjazdów, zatok przystankowych,
 • wymianę krawężników przy jezdni, wymianę obrzeży, wymianę włazów kanałowych i wpustów deszczowych wraz z remontem studni i regulacją wysokościową,
 • regulację pokryw telekomunikacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • montaż koszy i ławki,
 • montaż nowej wiaty przystankowej.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość robót:

2 398 500,00 zł brutto, w tym:

 • 1 082 141,41 złdofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:

P.P.U.H FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

29.06.2023 r.

Nadzór inwestorski:

TK-Projekt Tomasz Łapiński, ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Skip to content