Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie (na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową)

Zakres robót:

Zakres remontu obejmuje odcinek o długości 0,495 km. Założono wykonanie następujących prac:

  • remont nawierzchni bitumicznych na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową wraz ze skrzyżowaniami,
  • remont chodników, zjazdów, zatok przystankowych,
  • wymianę krawężników przy jezdni, wymianę obrzeży, wymianę włazów kanałowych i wpustów deszczowych wraz z remontem studni i regulacją wysokościową,
  • regulację pokryw telekomunikacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • montaż koszy i ławki,
  • montaż nowej wiaty przystankowej.

Termin realizacji:

2023 r.

Wartość robót:

2 398 500,00 zł brutto, w tym:

  • 1 082 141,41 złdofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawca:

P.P.U.H FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

29.06.2023 r.

Nadzór inwestorski:

TK-Projekt Tomasz Łapiński, ul. Morska 99b/8, 75-217 Koszalin

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Skip to content