Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont odcinka ulicy Goździków – etap III

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa na długości ok. 70,00 m i powierzchni remontowanej drogi – ok. 135,24 m2 (płyty ażurowe) i ok. 121,72 m2 (nawierzchnia z kruszywa).

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość umowna robót:

44 151,06 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Urządzenie dróg płytami: remont odcinka ulicy Goździków w Koszalinie – etap III

Skip to content