Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont nawierzchni ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic miasta

Zakres robót:

Zakres remontu obejmuje:

  • remont nawierzchni bitumicznych, 
  • frezowanie warstw bitumicznych na głębokość do 4 cm,
  • lokalny remont podbudowy,
  • ułożenie nowych warstw: warstwy ścieralnej grubości 4 cm i wiążącej grubości 4 cm,
  • remont poboczy i zjazdów,
  • remont elementów odwodnienia drogi-korytek ściekowych przydrożnych
    i skarpowych ścieku wraz z remontem umocnienia wylotu ścieku naskarpowego,
  • wymianę wpustu deszczowego wraz z jego regulacją wysokościową,
  • odtworzenie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Termin realizacji:

od 18.10.2023 r. przez 2 miesiące

Wartość umowna robót:

8 580 597,00 zł brutto,

w tym: 3 000 000,00 zł brutto dofinansowanie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Manowo

Wykonawca:

DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz

Nazwa zadania:

“Odtworzenie nawierzchni ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta”

Skip to content