Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont nawierzchni ul. Zbożowej w Koszalinie – etap I – w ramach KBO

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa na długości ok. 230,00 m:

  • powierzchnia remontowanej drogi z płyt ażurowych – 464,00 m2,
  • nawierzchnia z kruszywa – 1 445,52 m2,
  • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 11 szt.
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 6 szt.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

170 019,47 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego Utwardzenie nawierzchni ul. Zbożowej – Remont nawierzchni ul. Zbożowej w Koszalinie – etap I

Skip to content