Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont nawierzchni ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych oraz kruszywa na długości ok. 100,00 m:

  • warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny – 430,00 m2,
  • warstwa odsączająca grubości 10 cm i warstwa dolna podbudowy grubości 15 cm z kruszywa –  422,25 m2,
  • nawierzchnia z płyt żelbetowych ażurowych – 395,53 m2,
  • nawierzchnia z kostki betonowej (wjazd) – 26,72 m2,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 6 szt.

Termin realizacji:

2022-2023 r.

Wartość umowna robót:

132 896,46 zł

Wykonawca:

P.P.U.H.Fuks Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Urządzenie dróg płytami: zadanie nr 3: remont nawierzchni ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie

Skip to content