Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa, 4 Marca i Traugutta

Zakres prac:
  • frezowanie warstw bitumicznych na głębokość do 8 cm,
  • naprawa spękań poprzecznych w warstwie podbudowy pozostałej po frezowaniu,
  • wymiana włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także wpustów ulicznych, pokrywek zaworów gazowych i wodociągowych z regulacją do nowej nawierzchni,
  • wzmocnienie podłoża po frezowaniu geosiatką szklano-węglową,
  • ułożenie nowych warstw: warstwy wiążącej gr. 4 cm i ścieralnej gr. 4 cm,
  • odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych,
  • wykonanie oznakowania poziomego.

Termin realizacji:

11-12.2022 r.

Koszt zadania:

701 961 zł

Wykonawca:

DOMAR Kazimierz Domaracki

Nazwa zadania:

Remont nawierzchni ulicy Zwycięstwa na skrzyżowaniu z ulicą Traugutta i 4 Marca

 
Skrzyżowanie ulic Zwycięstwa, Traugutta i 4-go Marca
Skip to content