Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika w ul. E. Gierczak w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 15,00 m:

  • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – 63,53 m2
  • płytki integracyjne – 3,20 m2
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm – 27,00 m
  • obrzeża betonowe 30×8 cm– 29,80 m
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 2 szt.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

30 729,36 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina i Maciej Grochowina s.c., ul. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin

Nazwa zadania:

Modernizacja chodników: Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. E. Gierczak w Koszalinie

Skip to content