Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Westerplatte w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont nawierzchni chodnika i wjazdów przy ul. Westerplatte zlokalizowanych między skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu a skrzyżowaniem z ul. Przyjaźni (po stronie parzystych numerów domów jednorodzinnych) na odcinku o długości ok. 210,00 m.

 • roboty przygotowawcze – 210 m,
 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 344,38 m2,
 • chodniki z płyt betonowych o wymiarach na podsypce cementowo-piaskowej,
 • płytki integracyjne – 7,20 m2,
 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej – 201,92 m2,
 • krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające – 104,17 m,
 • krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione – 74,30 m,
 • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 276,96 m,
 • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 4 szt.
 • regulacja pionowa włazów kanałowych i wpustów deszczowych – 5 szt.
 • regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 7 szt.
 •  

Termin realizacji:

2021 – 2022 r.

Wartość robót:

164 678,57 zł brutto

Wykonawca:

Anna Jagielska, Gorzebądz 15,76-003 Sianów

Nazwa zadania:

„Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Westerplatte w Koszalinie”

Skip to content