Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Radogoszczańskiej

Zakres robót:

W ramach robót wykonano remont chodnika na długości ok. 32,00 m w zakresie:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • obrzeża betonowe o wym. 30×8 cm – 46,20 m,
  • obrzeża betonowe o wym. 20×6 cm – 20,25 m,
  • chodniki z kostki betonowej – 83,76 m2,
  • regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 2 szt.
  • humusowanie skarp z obsianiem – 41,00 m2

Termin realizacji:

2021 r.

Wartość robót:

28 166,13 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze “TOKADA” inż. Tomasz Pawłowski, ul. Młyńska 17/10, 75-052 Koszalin

Nazwa zadania:

Remont chodnika na dz. 19/47 obręb 002 od bloku przy ul. Radogoszczańskiej 2-8 do ul. Powstańców Wielkopolskich

Skip to content