Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4 w ramach KBO

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 36,00 m:

  • nawierzchnia z kostki betonowej –  118,66 m2,
  • obrzeża betonowe – 70,40 m2,
  • ława betonowa z oporem pod obrzeże – 2,816 m3
  • humusowanie skarp z obsianiem – grubości warstwy humusu 5cm – 19,50 m2,
  • przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej – 2 m2,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z remontem studni do 0,5 m – 1 szt.,
  • roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem i kosztami składowania – 66,381 m3.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

47 045,72 zł brutto

Wykonawca:

Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski w spadku, ul. Grudziądzka 15, 78-100 Kołobrzeg

Nazwa zadania:

Zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.  – Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4 (dz. 15/25 obr. 0016)

Skip to content