Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy parkingu w ul. Spasowskiego w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 55,00 m:

  • nawierzchnia z kostki betonowej – 169,90 m2,
  • obrzeża betonowe – 59,00 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 49,00 mb,
  • ława betonowa z oporem pod obrzeże – 2,36 m3,
  • humusowanie skarp z obsianiem – grubości warstwy humusu 5cm – 29,50 m2,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z remontem studni do 0,5 m – 1 szt.
  • roboty ziemne w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem i kosztami składowania – 70,184 m3.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

57 742,30 zł brutto

Wykonawca:

Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski w spadku, ul. Grudziądzka 15, 78-100 Kołobrzeg

Nazwa zadania:

“Modernizacja chodników: remont chodnika przy parkingu w ul. Spasowskiego w Koszalinie”

Skip to content