Terminy aktualizacji rozkładów

INFORMACJE W ROZKŁADACH JAZDY

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w życie weszły w pełnym zakresie zapisy § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r., wprowadzając istotne zmiany w zakresie tworzenia rozkładów jazdy. W związku z powyższym Przedsiębiorcy, którzy uruchamiają nowe połączenia albo zmieniają istniejące rozkłady jazdy na liniach regularnych muszą dodatkowo w projekcie rozkładu określić:

1.    drogę przejazdu z uwzględnieniem (nie dotyczy regularnych specjalnych):
a)    odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi (na podstawie kilometrażu ustalonego dla danej kategorii drogi z dokładnością do 0,1 km),
b)    długości poszczególnych odcinków drogi przejazdu na obszarze każdego z województw, przez których obszar przebiega linia komunikacyjna - w przypadku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,
c)    kategorii dróg na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej (skróty oznaczeń np.:
DG - droga gminna, DP - droga powiatowa, DW - droga wojewódzka, DK - droga krajowa);

2.    oznaczenie linii komunikacyjnej, na której ma być wykonywany:
a)    przewóz o charakterze użyteczności publicznej - literą "U",
b)    przewóz regularny specjalny - literami "RS",
c)    inny regularny przewóz osób, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym - literą "R".

Ponadto należy mieć na względzie, iż plan każdego rozkładu jest weryfikowany, organ zatwierdzający rozkład sprawdza, czy w poprawny sposób określone zostały: odległości między przystankami i całkowita długość linii, czasy jazdy pomiędzy przystankami i dla poszczególnych kursów, tzn. czy są realne oraz czy uwzględniają obowiązujące ograniczenia w ruchu drogowym, jak również czas postoju na wsiadanie
i wysiadanie pasażerów, prędkość techniczną.

AKTUALIZACJA ROZKŁADU JAZDY

Aktualizacja rozkładu jazdy polega na potwierdzeniu aktualności obowiązującego rozkładu jazdy albo na wprowadzeniu zmian w tym rozkładzie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r., aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

- dnia 01.03

- najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych, tj. 27.06 (termin składania wniosków do dnia 05.05.2021)

- dnia 01.10 (termin składania wniosków do dnia 05.08.2021)

- drugiej niedzieli grudnia, tj. 12.12 (termin składania wniosków do dnia 05.10.2021)

Przewoźnik składa wniosek o zmianę zezwolenia oraz przekazuje właściwemu organowi aktualne potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków lub dworców, których proponowane zmiany dotyczą oraz schemat z zaznaczoną linią i przystankami komunikacyjnymi. UWAGA: Złożenie wniosku po wskazanym wyżej terminie lub złożenie niekompletnego / wadliwego wniosku może skutkować brakiem możliwości wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy w danym terminie aktualizacyjnym.

W uzasadnionych przypadkach, aktualizacji dokonuje się w innych terminach, w szczególności
w przypadku (wymaga uzasadnienia):

- planowanego ograniczenia zakresu wykonywanych przewozów (m. in. częstotliwości kursowania, liczby przystanków)

- wystąpienia okoliczności niezależnych od przewoźnika, wymagających zmiany rozkładu jazdy

W przypadku gdy przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, ma on obowiązek przekazać właściwemu organowi oraz właścicielowi przystanku komunikacyjnego lub dworca albo zarządzającemu tymi obiektami, nie później niż w terminie 30 dni przed najbliższą niedzielą
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (w roku 2021 jest to do dnia 26 maja), powiadomienie o aktualności obowiązującego rozkładu jazdy.

WZÓR:

Imię i nazwisko lub nazwa przewoźnika

oraz adres albo siedziba

Koszalin, dnia….

                                                               Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

                                                               ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

POWIADOMIENIE O AKTUALNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO ROZKŁADU JAZDY

Niniejszym informuję, zgodnie z § 15 ust. 2, w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, że w dalszym ciągu realizuję regularne przewozy osób na podstawie zezwolenia nr ………….... na linii komunikacyjnej nr …………… na trasie ……………………………… bez wprowadzania zmian w rozkładzie jazdy.

* Ponadto podaję liczbę zatrzymań na przystankach komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie: lipiec …….… , sierpień ………. , wrzesień …….… , październik …….… , listopad …….… , grudzień ……….

Podpis ………………….

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.