Sprawozdania

SPRAWOZDANIA

COROCZNE SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH

Zgodnie z art. 49 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji, organizator, tj. Dyrektor ZDiT w Koszalinie (działający z ramienia Prezydenta Miasta), zobowiązany jest do przekazania, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi województwa, zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego w odniesieniu do całego obszaru objętego jego właściwością.

W związku z powyższym proszę wszystkich przewoźników, którzy realizowali przewozy w danym roku na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Koszalina lub Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, o wypełnienie, podpisanie i odesłanie poniższego formularza. Biorąc pod uwagę obowiązujące terminy, dane w każdym roku przekazywać należy najpóźniej do dnia 15.01

WZÓR

dane przedsiębiorcy / pieczątka

   
ROK ………
1 Liczba linii komunikacyjnych  
szt.
2 Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych  
km
3 Łączna liczba przewiezionych pasażerów w danym roku kalendarzowym, liczona według liczby:  
a) sprzedanych biletów jednorazowych, gdzie jeden bilet = 1 pasażer: (liczba sprzedanych biletów jednorazowych)
szt.  
b) sprzedanych biletów miesięcznych, gdzie jeden bilet miesięczny = 44 pasażerów: (liczba sprzedanych biletów miesięcznych pomnożona przez 44 )
szt.  
c) sprzedanych biletów okresowych, gdzie jeden bilet okresowy = liczba dni w tym okresie x 2 przejazdy (liczba sprzedanych biletów okresowych pomnożona przez liczbę dni x 2)
szt.  
Łączna liczba przewiezionych pasażerów w krajowym transporcie drogowym w danym roku kalendarzowym  
4 Łączna liczba autobusów, którymi są wykonywane przewozy w transporcie drogowym, w tym: (w szt.)
– od 9 do 17 miejsc  
– od 18 do 50 miejsc  
– powyżej 50 miejsc  
       
      (data i podpis)


COROCZNE SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE SKARG I REKLAMACJI

Zgodnie z art. 48 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. przewoźnik obowiązany jest przekazywać organizatorowi, tj. Dyrektorowi ZDiT w Koszalinie (działającemu z ramienia Prezydenta Miasta), w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację o liczbie i sposób załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań (pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.