Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przebudowa ulicy Józefa Wybickiego w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika wraz z wjazdami poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 180,00 m:

  • nawierzchnia z kostki betonowej szarej –  346,00 m2,
  • nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej –  90,70 m2,
  • obrzeża betonowe – 2,40 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 – 134,40 m,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×22 – 59,30 m,
  • regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z remontem studni do 0,5 m – 1 szt.,
  • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 15 szt.,
  • montaż nowych poręczy ochronnych łańcuchowych – 10,00 m,
  • remonty cząstkowe nawierzchni masą bitumiczną  – 6,658 t.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

142 638,98 zł brutto

Wykonawca:

Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski w spadku, ul. Grudziądzka 15, 78-100 Kołobrzeg

Nazwa zadania:

Modernizacja chodników: Przebudowa drogi gminnej ulicy Józefa Wybickiego w Koszalinie w zakresie chodników i zjazdów – etap I.

Skip to content