Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Przebudowa pasa drogowego w ul. Staszica – etap II

Zakres robót:

Zakres robót na długości ok. 135,00 m obejmuje:

 • nawierzchnię z kostki betonowej szarej grubości 8 cm – 436,25 m2,
 • płytki integracyjne – 4,80 m2,
 • nawierzchnię z kostki betonowej grafitowej i białej grubości 8 cm (miejsca postojowe)– 165,00 m2,
 • nawierzchnię z kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm (zjazdy)– 92,73 m2,
 • nawierzchnię z ścieżki rowerowej mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową AC8S, koloru czerwonego – 270,00 m2,
 • krawężniki betonowe 15×30 – 163,00 m,
 • krawężniki betonowe 12×30 – 84,00 m,
 • obrzeża betonowe – 76,30 m,
 • oporniki – 274,50 m,
 • układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm – niebieskie arot – 24,00 m,
 • układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160mm – czerwone arot – 29,00 m,
 • regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych – 7 szt.,
 • regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z wymianą włazu i remontem studni do 0,5 m – 1,00 szt.,
 • regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych – 1,00 szt.,
 • montaż odbojnic słupów oświetleniowych – 12,00 m,
 • oznakowanie pionowe i poziome

Umowa i termin realizacji:

Umowa nr: 75/3/2024 z dnia 19.04.2024 – termin wykonania 4 miesiące

Wartość umowna robót:

579 000,00 zł brutto

Wykonawca:

P.U.H. FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie realizowane z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r., Rady Osiedla im. Śniadeckich oraz Modernizacji chodników: Przebudowa pasa drogowego w zakresie remontu chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej, miejsc postojowych i przebudową zjazdów w ul. Staszica w Koszalinie – etap II

Skip to content