Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Ograniczenia dla pojazdów ciężarowych

WJAZD SAMOCHODÓW NA ULICE, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE TONAŻU ZNAKAMI B-5, B-18

Wjazd samochodów, w szczególności ciężarowych na ulice na których obowiązuje ograniczenie tonażu znakami B-5, B-18, np. w celu prowadzenia robót budowlanych, dowozu materiału na budowę jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek zawierający:

  • termin przejazdu,
  • trasę przejazdu,
  • rodzaj pojazdu/ów i numery rejestracyjne (jeżeli jest taka możliwość),
  • w załączeniu inne dokumenty potwierdzające konieczność przejazdu, np. pozwolenie na budowę,
  • zobowiązanie do usuwania na bieżąco wszelkich uszkodzeń nawierzchni drogi, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie przejazdów pojazdów oraz czyszczenia drogi z ewentualnych zanieczyszczeń.
Wniosek należy złożyć minimum 30 dni przed terminem planowanego przejazdu.
 

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Eksploatacji Dróg i Inżynierii Ruchu – tel. 94 311-80-53, 94 311-80-75.

Skip to content