Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Nowe stawki opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Koszalinie od 01.06.2022

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XLIII/723/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2022 r. od dnia 01 czerwca 2022 r. w strefie płatnego parkowania obowiązują następujące stawki:

  • 1,20 zł za pierwsze pół godziny parkowania,
  • 2,40 zł za pierwszą godzinę parkowania,
  • 2,80 zł za drugą godzinę parkowania,
  • 3,30 zł za trzecią godzinę parkowania,
  • 2,40 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

Ponadto informujemy, że zmianie uległ § 8 ust. 3 Regulaminu SPP, który otrzymał brzmienie:

„W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia, jej wysokość obniża się o 50%.”

Skip to content