Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie 2014-2023

Tytuł projektu:

“Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia znajdującego się w mieście na oświetlenie zmniejszające uciążliwość infrastruktury dla środowiska. Inwestycja zlokalizowana jest w Koszalinie, w obrębie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Wymiana oświetlenia w ramach projektu jest przeprowadzona przy następujących ulicach:

 • ul. H. Kołłątaja:
  16 nowych źródeł światła, lata realizacji 2014-2015 (Zrealizowane przez ZDiT w Koszalinie);
 • ul. Bukowa (dawniej O. Lange):
  76 nowych źródeł światła, lata realizacji 2015-2016 (Zrealizowane przez ZDiT w Koszalinie);
 • ul. T. Boya Żeleńskiego:
  16 nowych źródeł światła, lata realizacji 2017, (Zrealizowane przez ZDiT w Koszalinie);
 • ul. J. Kasprowicza:
  16 nowych źródeł światła, lata realizacji 2017 (Zrealizowane przez ZDiT w Koszalinie);
 • ul. Zielona:
  28 nowych źródeł światła, lata realizacji 2017-2019 (Zrealizowane przez ZDiT w Koszalinie);
 • ul. Fałata (wewnętrzna): 45 nowych źródeł światła, lata realizacji 2019-2020 (Zrealizowane przez ZDiT w Koszalinie);
 • ul. M.J.Piłsudskiego, ul. T. Kościuszki: 131 nowych źródeł światła, lata realizacji 2020-2023 (Realizacja: Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Inwestycji)

Słupy oświetlenia ulicznego na modernizowanych ulicach miały od 32 do 47 lat i były wyeksploatowane, a ich stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego. Oświetlenie starego typu, wykorzystujące żarówki rtęciowe i sodowe jest energochłonne (znaczna część pobieranej energii jest przetwarzana na energię cieplną), dlatego pomimo dużej mocy żarówek, przekładającej się na wysokie zużycie energii, uzyskiwane oświetlenie było słabsze niż przy zastosowaniu nowoczesnych źródeł światła o mniejszej mocy. Realizacja stosowanych rozwiązań w projekcie opiera się na rozbudowanych układach sterowania tzw. matrycą diodową LED, wyposażoną w czujnik temperatury, pozwalający sterować strumieniem świetlnym oraz ograniczać pobór mocy zapobiegając uszkodzeniu diody.

Zastosowane w oświetleniu miejskim oprawy ledowe charakteryzują się wysoką trwałością, obejmującą zakres od 50-100 tys. godzin świecenia; wysoką odpornością na temperaturę pracy od -40 do +55°C; brakiem szkodliwej dla środowiska rtęci; niskim napięciem zasilania, które obniża ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub powstania pożaru; niską awaryjnością i wysoką odpornością na wstrząsy, uderzenia i wibracje; niskimi kosztami eksploatacji. Ponadto światło ledowe pozbawione jest promieniowania IR i UV (podczerwonego i nadfioletowego).

Projekt jest przejawem efektywnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi miasta. Modernizacja oświetlenia przyczyni się nie tylko do bardziej racjonalnego gospodarowania energią elektryczną, ale również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest uzupełnieniem szerszego katalogu działań z zakresu wdrożenia zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wzrost liczby słupów oświetleniowych (wyższa liczba lamp montowanych niż demontowanych) wynika ze zmiany przepisów w zakresie rozstawu słupów oświetleniowych i wprowadzenia norm:

 • PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg- wymagania oświetleniowe,
 • PN-EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg,
 • PN-EN 60598-2-2:2002 Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe.

Zakładane produkty:

 • 328 szt. zmodernizowanych punktów oświetleniowych

Zakładane rezultaty:

 • zaoszczędzona energia elektryczna 88,16 MWh/rok,
 • ograniczenie emisji CO2 71,59 Mg/rok,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów   317,38 GJ/rok

Całkowita wartość projektu:

990 604,43 PLN

Wydatki kwalifikowane:

989 454,43 PLN

Wartość dofinansowania UE:

841 036,22 PLN

Procent dofinansowania:

84,9999954015 %

Nazwa Funduszu:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Działanie:

 • 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Okres realizacji:

29.08.2014 – 31.12.2023

Nr umowy o dofinansowanie:

RPZP.02.01.00-32-0008/17 z dnia 23.12.2019

Skip to content