Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Połtawskiej w Koszalinie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika przy ul. Połtawskiej, na długości ok. 35.00 m:     

  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej – 2,30 m2,
  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej – 40,69 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×30 cm – 19,17 m,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15×22 cm – 16,35 m,
  • nawierzchnia z płyt wielootworowych ażurowych typu meba lub równoważne – 40,79 m,
  • remonty cząstkowe nawierzchni masą mineralno-asfaltową – 2,25 t,
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 2 szt.,
  • remonty cząstkowe chodników – 23,24 m2,
  • kanał z polimerbetonu z kratką żeliwną na ławie betonowej 0,04m3/m (odwodnienie liniowe) – 2,20 m.

Celem robót budowlanych było obniżenie krawężników wraz z ich dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na sugerowanych przejściach dla pieszych, wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową koloru szarego i czerwonego wraz z wymianą krawężników. Odwodnienie powierzchniowe odbywa się poprzez spadki skierowane w stronę jezdni. W celu uporządkowania terenu między krawędzią jezdni, a chodnikiem ułożono płyty wielootworowe typu meba.
Inwestycja poprawi warunki ruchu pieszego.

Termin realizacji:

listopad – grudzień 2021 r.

Wartość robót:

44 326,75 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Spectrum S.C. Tomasz Lisowski Łukasz Gmerek, 75-600 Koszalin, ul. Zwycięstwa 109/14

Nazwa zadania:

„Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Połtawskiej w Koszalinie”

Skip to content