Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Remont chodnika przy ul. Połtawskiej w Koszalinie

Zakres robót:

Celem robót budowlanych jest obniżenie krawężników wraz z ich dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na sugerowanych przejściach dla pieszych, wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową koloru szarego i czerwonego wraz z wymianą krawężników. Odwodnienie powierzchniowe odbywać się będzie poprzez spadki skierowane w stronę jezdni. W celu uporządkowania terenu między krawędzią jezdni, a chodnikiem zostaną ułożone płyty wielootworowe typu meba.
Inwestycja poprawi warunki ruchu pieszego.

Przewiduje się:

  • rozbiórki istniejących elementów betonowych,
  • roboty ziemne,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa,
  • ułożenie nawierzchni chodnika o grubości 8 cm,
  • ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych typu meba,
  • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem C12/15.

Termin realizacji:

listopad – grudzień 2021 r.

Wartość robót:

48.590,29 zł brutto

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Spectrum S.C. Tomasz Lisowski Łukasz Gmerek, 75-600 Koszalin, ul. Zwycięstwa 109/14

Nazwa zadania:

„Modernizacja chodników: remont chodnika w ul. Połtawskiej w Koszalinie”

Skip to content