Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Modernizacja chodników przy ul. Morskiej nr 75 do nr 99 – etap IV

Zakres robót:

Zakres robót na długości ok. 75,00 m:

  • chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego – 201,15 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm – 26,00 m,
  • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 148,80 m,
  • humusowanie skarp z obsianiem – 74,40 m2.

Termin realizacji:

08.05.2024 – 08.08.2024 r.

Umowa:

92/3/2024 z dnia 08.05.2024 r.

Wartość robót:

74 503,94 zł, w tym:

  • 35 000,00 zł ze środków finansowych Rady Osiedla Nowobramskie;
  • 39 503,97 zł  z Modernizacji Chodników.

Wykonawca:

P.P.U.H. FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie z Modernizacji chodników i Rady Osiedla im. Nowobramskie:
„Modernizacja chodników przy ul. Morskiej nr 75 do nr 99 – etap IV.”

Skip to content