Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Modernizacja chodnika przy ul. Sygietyńskiego

Zakres robót:

Zakres robót na długości ok. 122,00 m:

  • chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm koloru szarego – 225,39 m2,
  • krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm – 42,60 m,
  • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 204,15 m,
  • humusowanie skarp z obsianiem – 102,08 m2.

Termin realizacji:

30.09.2024 r.

Umowa:

85/3/2024 z dnia 30.04.2024 r.

Szacowana wartość robót:

118 963,03 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze TOKADA inż., Tomasz Pawłowski, ul. Młyńska 17/10, 75-052 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie z Modernizacji chodników:
Modernizacja chodnika przy ul. T. Sygietyńskiego

Skip to content