Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Modernizacja chodnika przy ul. Morskiej (strona nieparzysta nr 65 do nr 99) – etap I – zadanie Rady Osiedla im. Nowobramskie

Zakres robót:

Zakres robót objął remont chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 43,00 m:

  • nawierzchnia z kostki betonowej –  106,80 m2,
  • obrzeża betonowe – 64,50 m2,
  • ława betonowa z oporem pod obrzeże – 2,58 m3,
  • humusowanie skarp z obsianiem – grubości warstwy humusu 5cm – 32,25 m2,
  • regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z remontem studni do 0,5 m – 2 szt,
  • roboty ziemne w gruncie wraz z wywozem i kosztami składowania – 40,762 m3,
  • izolacja pionowa ścian fundamentowych folia kubełkową wraz z listwami i zakołkowaniem do ściany – 6,9 m2.
  • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 2 szt.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość robót:

35 690,82 zł brutto

Wykonawca:

Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski w spadku, ul. Grudziądzka 15, 78-100 Kołobrzeg

Nazwa zadania:

Zadanie Rady Osiedla im. Nowobramskie – Modernizacja chodnika przy ul. Morskiej (strona nieparzysta nr 65 do nr 99) – etap I

Skip to content