2021 - Wykonanie nawierzchni na ul. Goździków, realizowane w ramach dokumentacji projektowej „Remont ul. Goździków w Koszalinie – etap II” - zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
2021 - Remont chodnika przy ul. Wspólnej
2021 - Wykonanie nawierzchni na ul. Goździków, realizowane w ramach dokumentacji projektowej „Remont ul. Goździków w Koszalinie – etap I” - zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
2021 - Remont chodnika przy ul. Chrzanowskiego 11-17
2021 - Rewitalizacja skweru PCK w ramach zadania Rady Osiedla Wspólny Dom
2020-2021 - Modernizacja chodników na terenie miasta Koszalina - budowa chodnika i zjazdów przy ul. Cedrowej w Koszalinie wraz z budową kanału technologicznego.
2018 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.
2018 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadania „Urządzenie dróg płytami” w 2018 r.
2019 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.
2019 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadania „Urządzenie dróg płytami” w 2019 r.
2020 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.
2020 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadania „Urządzenie dróg płytami” w 2020 r.
2019 - Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Śniadeckich w Koszalinie
2018 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadań Rad Osiedli w 2018 r.
2019 - Inwestycje Rad Osiedli
2019 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadania „Modernizacje chodników” w 2019 r.
2020 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadań Rad Osiedli w 2020 r.
2020 - Inwestycje zrealizowane w ramach zadania „Modernizacje chodników” w 2020 r.
2019 - Budowa nawierzchni z płyt drogowych typu Jomb w systemie pasowym – ul. Kwiatowa w Koszalinie
2018-2019 - Budowa łącznika pomiędzy ulicą K. Wyki a W. Tatarkiewicza w Koszalinie
2018-2020 - Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Fałata w Koszalinie
2018-2019 - Przebudowa części wewnętrznej przejścia podziemnego
2017-2019 - Przebudowa nawierzchni ulicy Zielonej w Koszalinie wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia
Remont chodnika i drogi manewrowej wraz z przebudową placu manewrowego przy ul. J. Lelewela 5-5G w Koszalinie – droga dojazdowa – etap II”
2017 - Przebudowa chodnika przy al. Monte Cassino w Koszalinie
2017 - Przebudowa chodnika przy al. Monte Cassino w Koszalinie – budowa pochylni
2017 - Przebudowa odcinka ulicy Emilii Gierczak w Koszalinie
2017 - Rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I Paderewskiego do granic miasta
2017 - Przebudowa ulicy Al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy
2016-2017 - Remont ulicy Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej
2016-2017 - Rozbudowa ul. F. Chopina w Koszalinie na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. St. Moniuszki
2016 - Przebudowa ul. K. Szymanowskiego w Koszalinie na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. M. Karłowicza
2016 - Przebudowa/remont chodników przy ul. K.Szymanowskiego i Hołdu Pruskiego w Koszalinie
2016-2017 - Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy i Obotrytów
2016 - Remont chodnika przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie
2016 - Budowa drogi z płyt drogowych – ul. Mirtowa i Mahoniowa w Koszalinie
2016 - Budowa chodnika przy ul. Holenderskiej w Koszalinie
2016-2017 - Przebudowa ul. Harcerskiej w Koszalinie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym
2016 - Remont chodnika przy ul. J.Krzyżanowskiego 11-15 w Koszalinie
2016 - Przebudowa ul. A.Struga na odcinku od ul. W.Reymonta do ul. 4-go Marca wraz z budową parkingu na działce nr 59/8 w Koszalinie
2015-2016 - Przebudowa ul. Radogoszczańskiej w Koszalinie
2014-2016 - Rozbudowa ul. Bosmańskiej w Koszalinie
2015-2016 - Budowa ciągu pieszego łączącego ulicę T. Kotarbińskiego 7 z ul. Krzyżanowskiego 11 w Koszalinie wraz z budową oświetlenia
2015-2016 - Przebudowa ul. Oskara Lange w Koszalinie
2016-2017 - Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa – Janka Stawisińskiego – Rotmistrza Witolda Pileckiego w Koszalinie wraz z przebudową ul. J. Piłsudskiego (odcinek ślepy) od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
2016-2017 - Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Koszalinie
Sygnalizacja świetlna akomodowana sterowana kamerami przy skrzyżowaniu ulic Rolna – Gdańska- Chrząszczyńskiego w Koszalinie
2015 - Przebudowa ul. Słupskiej w Koszalinie wraz z budową ścieżki rowerowej
Akademicka
Rozbudowa ul. Wrzosów i Paproci w Koszalinie - etap III- skrzyżowanie z ul. Połczyńską
Przebudowa skrzyżowania ulic 4–go Marca – Wojska Polskiego w Koszalinie
Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Stanisława Staszica w Koszalinie
Remont ul. Romana Sierocińskiego w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Seminaryjnej w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie
Remont ulicy Lubiatowskiej w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej ul. Joachima Lelewela w Koszalinie
Remont ulicy Tadeusza Kotarbińskiego w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Jamneńskiej w Koszalinie
Remont ulicy Jabłoniowej w Koszalinie na odcinku od ul. Św. Wojciecha do ul. Morelowej
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Emilii Gierczak w Koszalinie
Remont ulicy Dąbrowszczaków w Koszalinie
Remont nawierzchni ulicy J. Chełmońskiego w Koszalinie
Remont ulicy T. Chałubińskiego/M. Karłowicza w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Batalionów Chłopskich w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Bałtyckiej w Koszalinie
Przebudowa i rozbudowa ul. Kazimierza Tetmajera w Koszalinie
Remont nawierzchni ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Koszalinie wraz z remontem i przebudową chodników na miejsca postojowe oraz przebudową oświetlenia drogowego
Remont nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa w Koszalinie
Przebudowa ul. 4 Marca
Budowa ściezki rowerowej w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmaska - Kłos- I etap
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Syrenki do ul. Mieszka I
Przebudowa odcinka ul. Morskiej w Koszalinie
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Śniadeckich między szczytami budynków 17-17c i 19-19c w Koszalinie.
Usprawnienie drogi krajowej nr 6 - Przebudowa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej, Bohaterów Warszawy w Koszalinie
Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Oskara Lange w Koszalinie
Rozbudowa ulicy Tytusa Chałubińskiego w Koszalinie
Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i ul. Marii Konopnickiej w Koszalinie
Przebudowa ul. Mieszka I na odcinku skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do obiektu mostowego wraz z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym w Koszalinie
Remont odcinka chodnika przy ul. Wyki w Koszalinie
Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Spokojnej w Koszalinie
Remont odcinka chodnika przy ul. Grottgera w Koszalinie
Przebudowa ul. K. Szymanowskiego na odcinku od ul. S. Moniuszki do ul. R. Traugutta w Koszalinie
Pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina odcinek od ul.Słowiańskiej do ul.Szczecińskiej
Przebudowa chodnika przy ul. Jagoszewskiego w Koszalinie
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 11 ( ul. Gnieźnieńska ) w Koszalinie
Naprawa oczepu wiaduktu położonego w ciągu ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie - kierunek Szczecin
Remont nawierzchni bitumicznej ul. Oskara Lange w Koszalinie
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy wraz z robotami budowlanymi na obiektach mostowych w Koszalinie – etap II
Remont nawierzchni bitumicznej ul. Artura Grottgera w Koszalinie
Remont chodnika przy ul. Wańkowicza
Przebudowa i budowa drogi łączącej ul. Akademicką i Krzyżanowskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji elektroenergetycznych w Koszalinie
Remont chodnika przy ul. Akademickiej 39-39c w Koszalinie
Przebudowa ul. Franciszka Ratajczaka
Przebudowa odcinka ulicy Dąbrowskiego w Koszalinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską wraz ze skrzyżowaniem z drogą na dz. 604/6 i włączeniem w poprzedni bieg ulicy Dąbrowskiego na wys. dz. 604/3
Przebudowa kładki dla pieszych w km 9+060 rzeki Dzierżęcinki w Koszalinie
Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich
Przebudowa Parku ABC
Remont schodów w parku przy ulicy Monte Cassino/Kościuszki
Remont nawierzchni ulic: Dębowej, Stanisława Dąbka, Tadeusza Kutrzeby
Rozbudowa ul. Paproci - etap II
Przebudowa drogi w zakresie lokalizacji miejsc postoju dla autobusów wraz z remontem istniejącego zjazdu dz. nr 2 obr. 32 ul. Słupska m. Koszalin
Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie m. Koszalina – przebudowa ulicy Gdańskiej – etap III – Skrzyżowanie ulic Gdańskiej
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Szczecińskiej oraz przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Morskiej w Koszalinie
Rozbudowa ul. Paproci i Wrzosów w Koszalinie – etap I oraz remont ul. Kretomińskiej w Kretominie
Przebudowa ulicy Gdańskiej II etap
Remont schodów przy amfiteatrze w Koszalinie
Przebudowa ul. Obotrytów w Koszalinie wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej – etap II
Przebudowa ul. Stefana Żeromskiego w Koszalinie
Poprawa stanu nawierzchni ul. Północnej i Starowiejskiej
Przebudowa ul. Reymonta - Struga - Staffa – etap II
Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej na odciku od ul. Połczyńskiej do ul. 4 Marca w Koszalinie - etap II
Przebudowa ulic: Jana Matejki i Stanisława Moniuszki w Koszalinie
Przebudowa ul. Franciszkańskiej w zakresie miejsc postojowych i chodników
Przebudowa chodnika przy ul. Kalinowej w Koszalinie
Remont ul. Dzierżęcińskiej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Lubiatowskiej w Koszalinie
Remont zabytkowych murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków w Koszalinie – odcinek „A”
Zmiana organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 6 - ul. Gdańska
Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sucharskiego - etap II remont miejsc postoju, jezdni manewrowej i chodnika
Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Połczyńskiej w Koszalinie - etap I
Przebudowa ul. Niepodległości w Koszalinie
Remont i wzmocnienie wiaduktu w ciągu ul. Monte Cassino w Koszalinie – część północna
Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. 4 Marca w Koszalinie – strona prawa
Remont nawierzchni jezdni ul. Rodła na odcinku od ul. Oskara Lange do ul. Jana Baczewskiego
Remont chodnika wzdłuż ogrodzenia żłobka od wysokości budynku Staszica 9h do wysokości budynku Lelewela 10c
Budowa zatoki autobusowej przy ul. Krańcowej w Koszalinie
Remont chodnika przy ul. Akademickiej 33-33c, 31
Remont chodnika i parkingu przy ul. Rzemieślniczej w Koszalinie
Remont chodników dla obsługi budynku 25-27 przy ul. Jana Pawła II w Koszalinie
Przebudowa ul. Łużyckiej na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Poprzecznej w Koszalinie
Przebudowa chodników na ścieżki pieszo-rowerowe przy ul. 4 Marca w Koszalinie – strona lewa
Budowa drogi tymczasowej w ciągu ul. Chałubińskiego w Koszalinie
Remont chodnika przy ul. Rodła
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Władysława IV w Koszalinie – droga do Jamna
Przebudowa ul. Wenedów w Koszalinie - inwestycja zakończona
Remont miejsc postoju oraz nawierzchni jezdni i chodnika ul. Sucharskiego w Koszalinie – I etap
Remont nawierzchni Placu Polonii - inwestycja zakończona
Wzmocnienie skrajnych dźwigarów konstrukcji przęseł części południowej wiaduktu w ul. Monte Cassino w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Waryńskiego w Koszalinie
Przebudowa ulic: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, Kazimierza Wielkiego, Marii Ludwiki, Bogusława II w m. Koszalin
Przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koszalinie
Remont ul. Mieszka I – etap I – budowa chodnika na odcinku od ul. Mieszka I do ul. BOWiD - inwestycja zakończona
Budowa parkingu pojazdów osobowych przy ulicy Budowniczych i Podgórnej w Koszalinie
Remont parkingu przy ul. Gnieźnieńskiej/ Kamieniarskiej w Koszalinie- inwestycja zakończona
Remont chodnika przy ul. Rzemieślniczej 8-8i w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Brzozowej w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa pasa odcinka ulicy Bałtyckiej - inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Bursztynowej w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Lutyów do ul. Łużyckiej w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa placu postojowego i parkingu przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa istniejącego ciągu pieszo- jezdnego wraz z odwodnieniem przy ul. Sucharskiego 1a-1b w Koszalinie - II etap- inwestycja zakończona
Remont nawierzchni placu wewnetrznego ZBM przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie oraz wejścia na plac wewnętrzny od strony ul. Szerokiej - inwestycja zakończona
Przebudowa ul.Lechickiej - inwestycja zakończona
Remont ul. Piotra Skargi na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obotrytów ( II etap) - inwestycja zakończona
Przebudowa ul.Reymonta - Struga - Staffa I etap - inwestycja zakończona
Przebudowa ul.P.Skargi na odcinku od ul.Lutyków do ul.Obotrytów - inwestycja zakończona
Przebudowa chodnika i jezdni w ul.T.Chałubińskiego - inwestycja zakończona
Remont ul. Kędzierzyńskiej w Koszalinie na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do wiaduktu kolejowego - inwestycja zakończona
Budowa chodnika z przestawieniem słupów oświetleniowych wokół zabudowy ul. Karłowicza 11 w Koszalinie - inwestycja zakończona
Bagrowanie stawu w Parku Ksiazat Pomorskich A w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa ul.Batalionów Chłopskich z przebudową skrzyżowania z ul.Młyńską i ul.Piastowską - inwestycja zakończona
Przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II - Staszica - inwestycja zakończona
Przebudowa parkingu przy ul. Młyńskiej ( na wysokości przychodni ul. M. Cassino) w Koszalinie - inwestycja zakończona
Remont chodnika przy ul. Wspólnej w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie – wydłużenie pasa lewoskrętu - inwestycja zakończona
Przebudowa ulicy Budowniczych na wysokości budynku nr 21-29 w Koszalinie - inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Lutyków na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Piotra Skargi w Koszalinie - inwestycja zakończona
Budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Koszalinie - inwestycja zakończona

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.