Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Budowa drogi – ul. Złota w Koszalinie

Zakres robót:

Wykonano drogę o nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa. Długość wybudowanego odcinka drogi wynosi 467,1 m. Wykonano zjazdy z kruszywa łamanego. Inwestycja znajdowała się częściowo w strefie WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Zakres prac:

  • prace przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • nawierzchnia z płyt wielootworowych ażurowych – 974,00 m2,
  • podbudowa z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 2 126,00 m2,
  • podbudowa z kruszywa o grubości po zagęszczeniu 30 cm – 1 152,00 m2,
  • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 24 szt.
  • regulacja pionowa włazów kanałowych – 5 szt.
  • regulacja pionowa kratek ściekowych – 1 szt.,

Termin realizacji:

08.07.2021 r. – 08.10.2021 r.

Wartość robót:

349 890,87 zł brutto

Dane wykonawcy:

Firma Usługowo – Budowlana Radosław Bara, ul. Lipowa 35, 76-003 Sucha Koszalińska

Nazwa zadania:

Inwestycja realizowana w ramach zadania „Urządzenie dróg płytami: budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni tymczasowej w ciągu ul. Złotej w Koszalinie”

Ulica Złota przed wykonaniem prac
Ulica Złota po wykonaniu prac
Skip to content