Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego – etap 1a

Zakres robót:

Zakres robót (umowa podstawowa nr 112/3/2022 09.08.2022 r.):

Zakres na długości ok. 100,00 m:  

 • roboty ziemne wraz z wywozem i kosztami składowania – 130,75 m3,
 • podbudowy z gruntocementu o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – 300,50 m2,
 • warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 300,50 m2,
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z kostki koloru szarego – chodnik – 112,50 m2,
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka koloru grafitowego – parking – 188,00 m2,
 • przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 – 3szt.,
 • przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 – 1 szt.,
 • demontaż i montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm l=4,5 (z demontażu) – 3 szt.,
 • montaż odbojnic słupów oświetleniowych o masie 24kg – 4,00 m,
 • strzałki i inne symbole malowane ręcznie – 0,38 m2,
 • ogranicznik parkingowy z tworzywa sztucznego dł. 60 cm – 28 szt.,
 • ława pod krawężniki betonowa z oporem – 4,08 m3,
 • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm – 60,00 m,
 • ława pod krawężniki betonowa z oporem – 9,56 m3,
 • krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione – najazdowe – 141,00 m,
 • ława betonowa pod obrzeże z oporem – 2,72 m3,
 • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 68,00 m,
 • plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III – 83,00 m2,
 • humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem – 83,00 m2
 • roboty remontowe – cięcie nawierzchni bitumicznych na głębokość do 6cm – 141,00 m,
 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą – 4,23 t.

Zakres robót (umowa dodatkowa nr 124/3/2022 16.09.2022 r.)

Zakres na długości ok. 80,00 m:  

 • roboty ziemne wraz z wywozem i kosztami składowania – 32,38 m3,
 • podbudowy z gruntocementu o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – 87,50 m2,
 • warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 87,50 m2,
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z kostki koloru szarego – chodnik – 87,50 m2,
 • ława pod krawężniki betonowa z oporem – 2,04 m3,
 • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm – 30,00 m,
 • ława betonowa pod obrzeże z oporem – 2,04 m3,
 • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 58,00 m,
 • humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem -70,00 m2.

Zakres robót umowa dodatkowa nr 146/3/2022 24.10.2022 r.:

Zakres na długości ok. 10,00 m:  

 • roboty ziemne wraz z wywozem i kosztami składowania – 15,20 m3,
 • podbudowy z  gruntocementu o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm – 36,60 m2,
 • warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 36,60 m2,
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z  wypełnieniem spoin piaskiem z kostki koloru szarego – chodnik – 35,00m2,
 • nawierzchnia z płytek betonowych z wypustkami koloru żółtego – 1,6 m2,
 • ława betonowa  pod obrzeże z oporem – 0,64 m3,
 • obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm – 16,00 m,
 • humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem – 8,00 m2.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość umowna robót:

 • 136 653,68 zł brutto – umowa podstawowa nr 112/3/2022 09.08.2022 r.
 • 34 894,49 zł brutto – umowa dodatkowa nr 124/3/2022 16.09.2022 r. 
 • 11 454,02 zł brutto – umowa dodatkowa nr 146/3/2022 24.10.2022 r.

Wykonawca:

P.P.U.H. FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Budowa miejsc postojowych przy ul. W. Doroszewskiego (etap 1a) w ramach zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego”

Zakres robót:

Zakres robót (umowa podstawowa nr 112/3/2022 09.08.2022 r.):

 • roboty ziemne,
 • powierzchnia parkingu – kostka betonowa koloru grafitowego – 166,00 m2 (13 miejsc),
 • powierzchnia parkingu – kostka betonowa koloru niebieskiego – 19,00 m2 (1 miejsce),
 • powierzchnia chodnika – kostka betonowa koloru szarego – 122,00 m2,
 • obrzeża betonowe – 70,00 m,
 • krawężniki betonowe – 198,00 m,
 • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi – 2,88 t,
 • oznakowanie poziome i pionowe.

Zakres robót (umowa dodatkowa nr 124/3/2022 16.09.2022 r.)

 • roboty ziemne,
 • powierzchnia chodnika – kostka betonowa koloru szarego – 90,50 m2,
 • obrzeża betonowe – 45,50 m,
 • krawężniki betonowe – 83,50 m,
 • oznakowanie pionowe.

Termin realizacji:

2022 r.

Wartość umowna robót:

 • 136 659,70 zł brutto – umowa podstawowa nr 112/3/2022 09.08.2022 r.
 • 42 647,24 zł brutto – umowa dodatkowa nr 124/3/2022 16.09.2022 r. 

Wykonawca:

P.P.U.H. FUKS Krystian Mendziak, ul. Mazurska 11, 75-394 Koszalin

Nazwa zadania:

Zadanie Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Budowa miejsc postojowych przy ul. W. Doroszewskiego (etap 1a) w ramach zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa dziesięciu miejsc parkingowych wzdłuż ul. Doroszewskiego”

Skip to content