Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

ZDiT Koszalin

ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

+48 94 311 80 60

pn - pt 7:00-15:00

Akcja Zima 2022/2023

Od środy 7.12.2022 w Koszalinie rozpoczęły się silne opady śniegu.

Informujemy, że wykonawcą Akcji Zima 2022/2023 jest

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Koszalinie,

które na bieżąco analizuje przewidywane prognozy pogody i w zależności od nich wysyła w miasto sprzęt odśnieżający oraz brygady osobowe do ręcznego odśnieżania miejsc niedostępnych dla maszyn, m.in. przystanków autobusowych.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania czystości i utrzymania zimowego należy kierować do:

  • pogotowia PGK Sp. z o.o. w Koszalinie pod numerem 502 526 707 –  od poniedziałku do niedzieli całodobowo
  • lub pracowników Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT pod numer: 94 311 80 78, 94 311 80 79 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;

Odśnieżanie następuje wg przyjętego harmonogramu i kolejności odśnieżania. Służby koncentrują się w pierwszej kolejności na odśnieżaniu głównych dróg miasta, aby nie doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego, jednakże nie da się doprowadzić do sytuacji, aby jednocześnie we wszystkich miejscach pojawiły się pługi.

Do usuwania i łagodzenia skutków zimy na drogach zaangażowano 12 pługosolarek, 11 pługopiaskarek, 2 pojazdy opługowane, łącznie 25 sztuk. Do utrzymania zimowego chodników i innych miejsc zaangażowano 12 ciągników opługowanych z rozrzutnikami, 10 pojazdów towarowo-osobowych i brygady liczące łącznie ok. 50 osób do ręcznego odśnieżania.

Akcja Zima obejmuje drogi publiczne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi, przystanki komunikacyjne oraz inne tereny publiczne będące w zarządzaniu ZDiT w Koszalinie.

 W zakładce UTRZYMANIE CZYSTOŚCI znajduje się wykaz ulic i chodników przeznaczonych do zimowego utrzymania oraz inne informacje dla mieszkańców.
 

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl art. 5.1. właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, wówczas odśnieżanie należy do obowiązków gminy. W zależności od sposobu zarządzania nieruchomością, poszkodowany za wypadek na oblodzonej nawierzchni może żądać (powołując się no. na art. 415 kodeksu cywilnego) odszkodowania od właściciela nieruchomości.

 
Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania czystości i utrzymania zimowego należy kierować do:
– pracowników Działu Infrastruktury Technicznej ZDiT pod numer: 94 311 80 78, 94 311 80 79 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
– pogotowia PGK Sp. z o.o. w Koszalinie pod numerem 502 526 707 – w okresie zimowym od poniedziałku do niedzieli całodobowo.
Skip to content