Zasady wnoszenia opłat i cennik

Opłaty parkingowe w SPP obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 w miejscach oznakowanych znakami pionowymi. Opłatę parkingową wnosi się:

 • poprzez zakup biletu parkingowego w parkomacie,
 • kupując kartę abonamentową w BSPP,
 • za pomocą aplikacji mobilnej smsAdminPark dla urządzeń z systemem Android dostępnej bezpłatnie w sklepie Google Play
 • za pomocą strony internetowej www.smsAdminPark.pl
 • za pomocą SMS (instrukcja i komenda po rejestracji na stronie www.smsAdminPark.pl)

pdf3 Pobierz instrukcję obsługi parkomatu

Opłacając postój za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy oznaczyć pojazd naklejką:spp naklejka

Wysokość opłat jednorazowych:

 • 0,60 zł za pierwsze pół godziny parkowania,
 • 1,20 zł za pierwszą godzinę parkowania,
 • 1,40 zł za drugą godzinę parkowania,
 • 1,60 zł za trzecią godzinę parkowania,
 • 1,20 zł za czwartą i każda następną godzinę parkowania,
 • 0,00 zł – osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami samochodowymi oraz osoby przewożące osoby niepełnosprawne o ile posiadają kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie odrębnych przepisów – jedynie w miejscach oznaczonych i przeznaczanych na postój pojazdów osób niepełnosprawnych lub pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.

Wysokość opłaty abonamentowej

 • 140,00 zł za miesięczny abonament uprawniający do parkowania pojazdów na wszystkich płatnych miejscach postojowych (bez możliwości zastrzeżenia miejsca na wyłączność).
 • 95,00 zł za miesięczny abonament dla mieszkańca uprawniający do parkowania jednego wskazanego pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • 50,00 zł za miesięczny abonament dla mieszkańca uprawniający do parkowania w godz. 15.00-18.00 jednego wskazanego pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • 30,00 zł za miesięczny abonament dla mieszkańca uprawniający do parkowania w godz. 16.00-18.00 jednego wskazanego pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym, przy ulicy odpowiadającej pobytowi stałemu lub czasowemu oraz przy wskazanej jednej ulicy dodatkowej w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • 20,00 zł rocznie - roczna opłata abonamentowa ECO dla pojazdów z napędem hybrydowym.

Wysokość opłaty dodatkowej

 • 50,00 PLN: opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia wezwania, jej wysokość obniża się o 50%. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni licząc od daty wystawienia wezwania na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, nr: 69 1140 2118 0000 2162 9500 1009, podając w tytule przelewu nr wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Pozostałe informacje

Od opłat parkingowych są zwolnione:

 1. pojazdy:
  1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych,
  2. zarządów dróg,
  3. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
  4. wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 2. autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły

Podstawa prawna:

Ustawy:

 • art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13b i art. 13f Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze. zm.)

Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie:

Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina:

Uwagi i skargi:

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmuje i rozpatruje biuro SPP.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.