Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu. Od dnia 11 grudnia 2017 r. po przejęciu zadań z Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, na terenie miasta Koszalina właściwym organem, wydającym zezwolenia z ramienia Prezydenta Miasta Koszalina jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie. Warunkiem ubiegania się o wyżej wymienione zezwolenie jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (kopię tego zezwolenia należy załączyć do wniosku).

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wydaje się na wniosek przedsiębiorcy na określony czas. Uzyskanie zezwolenia wymaga uiszczenia odpowiednich opłat, których wysokość i sposób uiszczenia regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. Opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz opłaty za wydanie wypisów z tego zezwolenia należy wnieść przed ich odbiorem.

Wnioski o zezwolenie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych można składać  w siedzibie Zarządu przy ulicy Połczyńskiej 24 w Koszalinie w sekretariacie (parter budynek A)

UWAGA:

Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Zatem zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca, który posiada zezwolenie, jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi udzielającemu zezwolenia wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu lub rozkładzie jazdy, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić
z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, aktualizacji rozkładu jazdy w transporcie drogowym w przypadku planowanego wprowadzenia zmian dokonuje się od:

  • dnia 01 marca albo
  • najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, albo
  • dnia 01 października, albo
  • drugiej niedzieli grudnia.

W przypadku gdy przewoźnik nie planuje wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, ma on obowiązek przekazać aktualny (niezmieniony) rozkład jazdy do najbliższej niedzieli po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.