2016-2018 - Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie

logo ue dk11

Tytuł projektu:
"Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie"

Nazwa Funduszu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa:
IV Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie:
4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Całkowita wartość projektu: 30 935 231,22 PLN

Wydatki kwalifikowane: 27 378 901,96 PLN

Wartość dofinansowania UE: 23 272 066,65 PLN

Procent dofinansowania: 85%

Okres realizacji: 09-03-2016 do 30-06-2018

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.04.01.00-00-004/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-12-2016

Aneks do umowy o dofinansowanie: POIS.04.04.00-00-0004/16-01

Data podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie: 05-04-2018

Perspektywa: 2014-2020

Tryb naboru: konkursowy

Opis projektu:

 1. ETAP I - przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy tj. wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia nacisku 115KN na oś, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przebudowa skrzyżowania z ul. Zwycięstwa bez zmiany typu skrzyżowania, renowacja terenów zielonych w obrębie robót, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, budowa nowego oświetlenia drogowego,
 2. ETAP IIprzebudowa ulicy Krakusa i Wandy z przebudową odcinka ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów tj. wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia nacisku 115KN na oś, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowania ulic Krakusa i Wandy – Lechicka – Konstytucji 3-go Maja z typu prostego na typu rondo, częściowa wycinka istniejących drzew,
 3. ETAP IIIprzebudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta tj. wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia nacisku 115KN na oś, przebudowa chodników, miejsc postojowych, renowacja terenów zielonych w obrębie robót, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, budowa nowego chodnika po stronie prawej (od cmentarza) od działki nr 10/13 obręb 47 do działki nr 125/1 obręb 47, budowa kanalizacji deszczowej wraz z zespołem podczyszczającym (osadnik + separator) z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu drogowego

Całkowita długość planowanych do przebudowania w ramach projektu dróg wynosi 2,90 km.

Zakładane produkty:

 • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 2,90 km (2017 rok)
 • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg TEN-T- 2,90 km (2017 rok)
 • Długość przebudowanych dróg krajowych - 2,90 km (2017 rok)
 • Długość przebudowanych dróg krajowych TEN-T - 2,90 km (2017 rok)
 • liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - 1 szt. (2017 rok)
 • liczba przebudowanych miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach krajowych - 3 szt. (2017 rok)
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 0,00 szt. (2017 rok)

Zakładane rezultaty:

 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 0,00 EPC (2018 rok)
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 0,00 EPC (2018 rok)

Zdjęcia:

 krakusa i wandy stan przed realizacju projektu

ul. Krakusa i Wandy przed realizacją

IMG 7433

ul. Krakusa i Wandy po realizacji

 

armii krajowej stan przed realizacju projektu

ul. Armii Krajowej przed realizacją

IMG 7348

ul. Armii Krajowej po realizacji

gnienieaska stan przed realizacju projektu

ul. Gnieźnieńska przed realizacją

IMG 7383

ul. Gnieźnieńska po realizacji

Inne:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.