2016-2017 - Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie

2014 2020 fe iis ue efrr color 01

Tytuł projektu:
"Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie"

Nazwa Funduszu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa Programu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa:
IV Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie:
4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Całkowita wartość projektu: 30 000 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 27 609 404,75 PLN

Wartość dofinansowania: 23 467 994,03 PLN

Wartość dofinansowania UE: 23 467 994,03 PLN

Procent dofinansowania: 85%

Okres realizacji: 09-03-2016 do 01-12-2017

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.04.01.00-00-004/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-12-2016

Perspektywa: 2014-2020

Tryb naboru: konkursowy

Opis projektu:

 1. ETAP I - przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy tj. wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia nacisku 115KN na oś, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przebudowa skrzyżowania z ul. Zwycięstwa bez zmiany typu skrzyżowania, renowacja terenów zielonych w obrębie robót, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, budowa nowego oświetlenia drogowego,
 2. ETAP IIprzebudowa ulicy Krakusa i Wandy z przebudową odcinka ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów tj. wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia nacisku 115KN na oś, przebudowa chodników, ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowania ulic Krakusa i Wandy – Lechicka – Konstytucji 3-go Maja z typu prostego na typu rondo, częściowa wycinka istniejących drzew,
 3. ETAP IIIprzebudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta tj. wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni do przenoszenia nacisku 115KN na oś, przebudowa chodników, miejsc postojowych, renowacja terenów zielonych w obrębie robót, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, budowa nowego chodnika po stronie prawej (od cmentarza) od działki nr 10/13 obręb 47 do działki nr 125/1 obręb 47, budowa kanalizacji deszczowej wraz z zespołem podczyszczającym (osadnik + separator) z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu drogowego

Całkowita długość planowanych do przebudowania w ramach projektu dróg wynosi 2,90 km.

Zakładane produkty:

 • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg - 2,90 km (2017 rok)
 • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg TEN-T- 2,90 km (2017 rok)
 • Długość przebudowanych dróg krajowych - 2,90 km (2017 rok)
 • Długość przebudowanych dróg krajowych TEN-T - 2,90 km (2017 rok)
 • liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - 1 szt. (2017 rok)
 • liczba przebudowanych miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach krajowych - 3 szt. (2017 rok)
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 0,00 szt. (2017 rok)

Zakładane rezultaty:

 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach - 0,00 EPC (2018 rok)
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - 0,00 EPC (2018 rok)

Zdjęcia:

 krakusa i wandy stan przed realizacju projektu

ul. Krakusa i Wandy przed realizacją

armii krajowej stan przed realizacju projektu

ul. Armii Krajowej przed realizacją

gnienieaska stan przed realizacju projektu

ul. Gnieźnieńska przed realizacją

Inne:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w opcjach przeglądarki.

Akceptuję ciasteczka na tej stronie.